Lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal het lopende clubjaar en eindigt slechts door tijdige opzegging van het lidmaatschap door het lid.

Opzeggen van het lidmaatschap dient gedaan te zijn voor 1 januari van ieder jaar. De opzegging dient schriftelijk bij het secretariaat gedaan worden. Wordt de opzegging op of na 1 januari ontvangen dan wordt het lidmaatschap beeindigd per 31 december van dat betreffende jaar. De uit het lidmaatschap voortvloeiende betalingsverplichting loopt dan door tot 31 december van het betreffende jaar.

Het lidmaatschapsjaar loopt ieder jaar van 1 januari tot en met 31 december.

Verandering in persoonlijke omstandigheden of gegevens zal het lid zelf tijdig en schriftelijk via het secretariaat of via e-mail doorgeven aan de club.

De lidmaatschapsbijdrage 2010 is wederom vastgesteld op € 15.- per jaar als je de contributie zelf overmaakt naar Raborekening 12.94.75.610 tnv KCNN te Joure, onder vermelding van: "Je naam" & "KCNN 2010"

Of: € 12,50 per jaar als je aan KCNN een machtiging voor een automatische incasso afgeeft.

 


Persoonlijke gegevens:


Gegevens over uw brommer(s):

Mocht u nog aanvullende gegevens hebben dan kunt u dat hieronder invullen:
Door middel van het verzenden van dit aanmeldformulier ga ik akkoord met de toelatingscriteria en de betalingsverplichting behorende bij het lidmaatschap van Kreidler Club Noord Nederland.

Noot: Deze gegevens zijn alleen bedoelt voor de administratie van Kreidler Club Noord en worden zonder toestemming niet gepubliceerd, verveelvoudigd of verstrekt aan derden