Kreidler Club Noord Nederland

Kreidler Club Noord Nederland is in oprichting geweest sinds september 2000. Op 29 november 2006 is de oprichting bekrachtigd middels het passeren van de notariele akte.

Kreidler Club Noord staat ingeschreven bij de KvK te Groningen onder nr. 02096223

Bankgegevens: Rabobank Joure, rekeningnr: 129475610 tnv Kreidler Club Noord Nederland

Voorzitter: Jacob Sanders

Wnd Secretaris: Klaas-Jan Mulder \ Jan Middelveen

Penningmeester: Roelof Hoekstra.

Algemene bestuursleden: Murk Hoekstra, Jellie Hoekstra, Willem van Dijk

Kascommissie 2010: Klaas Suierveld & Gerrit Kempenaar

PR & Marketing

Design & vormgeving website: www.d3m-d3sign.nl

Website onderhoud: Klaas-Jan Mulder

Aquisitie KreidlerKoerier: Roelof Hoekstra

Redactie, Opmaak en drukwerk KreidlerKoerier: Klaas Suierveld

Vormgeving & Ontwerp KreidlerKoerier: http://www.arjaderoder.nl

Contact met KCNN

Postadres: Kreidler Club Noord Nederland, Tureluur 4, 9843 GK, Grijpskerk

Voor contact stuur een email of bel buiten kantooruren met Klaas-Jan Mulder: 06 26548317

Bestuur KCNN: bestuur(at)kreidlerclubnoord.nl

Redactie Kreidler Koerier: redactie(at)kreiderclubnoord.nl